Garancia platby

Super Sused vystupuje tiež ako garant, ktorý je zodpovedný za bezpečnosť platieb pre svojich majstrov aj zákazníkov. Peniaze, ktoré za služby zadávateľ zaplatí, sú na účte Super Suseda v depozite. Chránime tým ako zadávateľa, ktorý má istotu, že práca bude úspešne dokončená, tak aj majstrov, ktorí nemusia mať obavu, že im zákazník nezaplatí.

Super Sused napomáha k budovaniu vzájomnej dôvery medzi zadávateľom a majstrom. Ako nestranný garantuje, že akonáhle dôjde k dokončeniu zákazky, a obe strany odsúhlasia, že práca prebehla v poriadku, odošle majstrovi na účet peniaze za zákazku, za ktorú zadávateľ zaplatil.

Platba je tak bezpečná pre všetkých zúčastnených.