Riešenie problémov a reklamácií

Ako garant vystupuje Super Sused aj v prípade reklamácie. Jej spravodlivé posúdenie je dôležitou súčasťou nielen z povahy filozofie projektu, ktorou je vzájomná susedská pomoc. Preto sme pre prípadné reklamácie zriadili inštitút ombudsmana.

Rola ombudsmana

Interný ombudsman bude za asistencie nestranných odborníkov pôsobiacich v jednotlivých oblastiach prác, posudzovať oprávnenie reklamácie. A nielen to. V prípade, že dôjde k čiastočnému splneniu úlohy, bude ombudsman tiež mediátorom, ktorý privedie obe strany k vzájomnej dohode.

Po odoslaní prípadnej reklamácie, alebo iných sporov je táto zaslaná priamo ombudsmanovi, ktorý vašu situáciu okamžite začne riešiť. Spojí sa s príslušným garantom, napríklad z oblasti stavebníctva, ktorý situáciu nestranne posúdi, alebo navrhne obhliadku miesta. Po finalizácii posúdenia vás bude informovať o stave vybavenia.

Ombudsman je neoddeliteľnou súčasťou reklamačného procesu a preto nie je potrebné kontaktovať ho iným spôsobom.