Odznak "Overené doklady"

Na Supersused.sk ponúkajú svoje služby domáci majstri, ale aj profesionáli svojho oboru. Záleží len na Vás - na zákazníkovi, koho si na realizáciu svojej zákazky objednáte. Ak však potrebujete pomoc s odbornou prácou, môžete si profesionalitu overiť v profile daného Super Suseda. Ako?

Ověřené doklady

 

Super Susedia teraz majú možnosť preukázať svoju odbornú spôsobilosť nahraním platného živnostenského listu a získanými certifikátmi a osvedčeniami. Akonáhle Super sused doklady nahrá a Supersused.sk ich skontroluje, získava Super Sused odznak "Overené doklady", ktorý nájdete v pravom hornom rohu profilu Super Suseda.

V bližších informáciách o Super Susedovi taktiež nájdete, akými certifikátmi a osvedčeniami disponuje.

Overené doklady určite pridávajú body navyše vo chvíli rozhodovania, akého Super Suseda si na realizáciu zákazky vybrať.