Odznak "Poistený Super Sused"

Keďže ochrana Vášho majetku je dôležitá, vyberajte si na svoje zákazky Super Susedov s platným poistením zodpovednosti podnikateľa alebo všeobecnej zodpovednosti.

Pojištěný Super Soused

 

Super Susedia majú možnosť do svojho profilu nahrať svoje platné poistenie zodpovednosti podnikateľa alebo poistenie všeobecnej zodpovednosti. Supersused.sk nahranú poistku skontroluje a uverejní jej platnosť v profile Super Suseda. Len tí Super susedia, ktorí majú nahranú, overenú a platnú poistku získajú odznak "Poistený Super Sused".

V priebehu realizácie zákazky sa môže (ako pri každej práci) stať, že dôjde k neúmyselnému poškodeniu Vášho majetku objednaným Super susedom. V takom prípade máte právo na okamžitú opravu daným Super susedom, ale tiež si môžete byť istí, že daný Super Sused má možnosť takúto udalosť riešiť so svojou poisťovňou.

Či je Super Sused poistený alebo nie, jednoducho zistíte v jeho profile. Nezabudnite sa tiež pozrieť na platnosť poistenia.