Osobný profil

Viac informácií o Vás:

Zatiaľ žiadne hodnotenie
rekonštrukcie a prestavby osadenie dverí a zárubní inštalatérske práce
Zatiaľ žiadne hodnotenie
inštalatérske práce oprava a zapojenie spotrebičov (sporák, umývačka, a pod.)
Zatiaľ žiadne hodnotenie
oprava a zapojenie spotrebičov (sporák, umývačka, a pod.)
Lokality ešte nie sú vybrané.
Zatiaľ som nič neurobil.
Zatiaľ pre mňa nikto nič neurobil.