Táto zákazka už nie je aktuálna. Vyberte si z ostatných aktuálnych zákaziek.

Úpravy a prestavby v domácnosti / elektroinštalačné práce

výmena hlavného ističa z 1x16A na 3x25A + výmena rozvodnej skrini v byte

Miesto: Petržalka
Termín zákazky: Ihneď
Neaktívne
Matej S. Zatiaľ žiadne hodnotenie
Detail zákazky:

Dobrý deň,

potrebujem vymeniť hlavný istič z 1x16A na 3x25A.

Západoslovenská distribučná zvýšenie schválila, zmluva je podpísaná oboma stranami a poplatok je uhradený.

Text zo zmluvy:
"Žiadateľ zabezpečí:
3.1 výmenu hlavného ističa pred elektromerom za nový s vypínacou charakteristikou "B", v zmysle bodu II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy,
3.2 vyhotovenie krytu svoriek hlavného ističa a všetkých nemeraných častí tak, aby boli plombovateľné.
Umiestnenie elektromerového rozvádzača zostáva bez zmeny.
Žiadateľ po realizácii doručí Prevádzkovateľovi:
1 x správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznu správu) z upraveného elektromerového rozvádzača.
Dokumentáciu potvrdzujúcu splnenie technických podmienok pripojenia, nám zašlite:
v elektronickej forme cez aplikáciu, ktorá je prístupná na: www.zsdis.sk/dokumentacia alebo
v papierovej forme na doručovaciu adresu: Západoslovenská distribučná..."

Ďalej:
-treba samozrejme vymeniť kábel z hl. ističa do rozvodnej skrine v byte. Ide odhadom o 6m
-skriňu vyhodiť a dať novú väčšiu vrátane prúdovej a prepäťovej ochrany (momentálne má 10 vetiev, pridal by som 1 do rezervy)

Termín a čas realizácie: Ihneď

Doplňujúce otázky:
  • Matej S.: 0904 123 345
Máte otázku k zákazke? Najprv sa alebo zaregistrujte.